figma Isuzu Hana

  • Out of Stock
  • RM190.00

official pictures

figure details

other figures from Girls und Panzer

Shimada Chiyo Oarai Girls

Shimada Chiyo Oarai Girls
~RM1,255.00 ~RM1,175.00
(Save RM80.00)